Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THANH NIN 17/06/2021
2 Trần Quang Long 17/06/2021
3 Phan Thị Sửu 17/06/2021
4 Phan Thị Sửu 17/06/2021
5 Phan Thị Sửu 17/06/2021
6 Lương Thị Tuyết 17/06/2021
7 Châu Duy Đăng 17/06/2021
8 CTCP PHÁ TRIỂN Ạ TẦNG SÀI GÒN - ĐẶNG THANH SANG 17/06/2021 02/07/2021
9 CTCP PHÁ TRIỂN Ạ TẦNG SÀI GÒN - ĐẶNG THANH SANG 17/06/2021 02/07/2021
10 CTCP PHÁ TRIỂN Ạ TẦNG SÀI GÒN - ĐẶNG THANH SANG 17/06/2021 02/07/2021