Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ HỒNG NHƯ 20/06/2019 26/06/2019
2 Nguyễn Lê Ngọc Long 20/06/2019 26/06/2019
3 LÊ THÀNH LỘC 20/06/2019
4 NGUYỄN MINH TUẤN 20/06/2019
5 NGUYỄN THÀNH VŨ 20/06/2019
6 Nguyễn Thị Kim Thoa 20/06/2019
7 NGUYỄN XUÂN THUẬN 20/06/2019 02/08/2019
8 Phạm Thị Ích (DA: Bệnh viện huyện Nhà Bè) 20/06/2019 12/07/2019
9 TRẦN THANH LIÊM 20/06/2019 25/06/2019
10 TEST 20/06/2019 20/06/2019