Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Chấu 28/07/2021 02/08/2021
2 Võ Thị Liễu 28/07/2021 30/07/2021
3 PHAN XUÂN PHÚ 28/07/2021 02/08/2021
4 Nguyễn Ngọc Minh Uyên 28/07/2021
5 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 28/07/2021 30/07/2021
6 PHẠM THỊ KIỀU PHƯƠNG 28/07/2021 11/08/2021
7 TRẦN HÙNG SƠN 28/07/2021 29/07/2021
8 Nguyễn Tiến Dũng 28/07/2021 30/07/2021
9 nguyễn kiều kim phượng 28/07/2021
10 Lê Đức Ngân Hà 28/07/2021