Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lâm Thị Bích Khánh 03/12/2021
3 Công Ty TNHH Thẩm Mỹ AZ NOSE 03/12/2021
4 MAI ANH MINH 03/12/2021 08/12/2021
5 Phạm Như Quỳnh 03/12/2021
6 Đinh Quang Vinh 03/12/2021 08/12/2021
7 CÔNG TY TNHH CMA 03/12/2021
8 Nguyễn Thị Kiều Loan 03/12/2021
9 HỒ THỊ XUÂN LINH 03/12/2021 17/12/2021
10 Công Ty TNHH PKĐK Quốc Tế Nhân Hậu 03/12/2021