Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đào Thị Hoa 23/09/2019 24/09/2019
2 TRỊNH SÚ HÁ 23/09/2019 24/09/2019
3 LƯƠNG THUÝ VÂN 23/09/2019
4 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 23/09/2019
5 HUỲNH HOÀNG XUYÊN  23/09/2019
6 Trần Xuân Khoái 23/09/2019
7 Nguyễn thị tươi 23/09/2019 25/09/2019
8 MR. PANKAJ KALE-DHL 23/09/2019 02/10/2019
9 LÊ HỒ TRỊNH VŨ 23/09/2019 28/10/2019
10 Hồ Thị Thùy Linh 23/09/2019