Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN CAO PHÚC 07/07/2022
3 Nguyễn Thị Hương 07/07/2022
4 NGUYỄN MINH HOÀN 07/07/2022
5 Bùi Minh Khiêm 07/07/2022
6 LÊ THỊ HOA LÝ 07/07/2022
7 Nguyễn Thị Thảo 07/07/2022
8 Ma Thươ 07/07/2022
9 Nguyễn Thị Hường 07/07/2022
10 Vũ Thị Kim Ngọc 07/07/2022