Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ THANH PHƯƠNG 20/05/2022
3 PHAN NGỌC HUỆ 20/05/2022 25/05/2022
4 ha doan cuong 20/05/2022
5 PHẠM DUY KHÁNH 20/05/2022
6 PHẠM BẠCH TUYẾT 20/05/2022 03/06/2022
7 NGUYỄN XUÂN GIA 20/05/2022 03/06/2022
8 TRẦN NGUYỄN XUYẾN 20/05/2022 03/06/2022
9 NGUYỄN MINH THƯ 20/05/2022 03/06/2022
10 PHẠM THỊ DUNG 20/05/2022