Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Thanh Thúy 25/06/2021
2 TRẦN THỊ KIM BA 25/06/2021 30/06/2021
3 ĐẶNG THANH HOA 25/06/2021 30/06/2021
4 LÊ THỊ HỒNG CÚC 25/06/2021 30/06/2021
5 TRẦN THỊ THU XƯƠNG 25/06/2021 30/06/2021
6 NGUYỄN THỊ THẮM 25/06/2021
7 TRƯƠNG THỊ CÚC 25/06/2021 30/06/2021
8 NGÔ THỊ YẾN 25/06/2021 30/06/2021
9 VÕ THỊ DUNG 25/06/2021 30/06/2021
10 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG NGUYÊN 25/06/2021