Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Từ Minh Thư 03/12/2021
3 Công Ty CP Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Gia Lý 03/12/2021
4 Hoàng Tuấn Sơn 03/12/2021
5 CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT LOGISTICS 03/12/2021
6 Nguyễn Văn Tèo 03/12/2021
7 Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thịnh Dũng 03/12/2021
8 Nguyễn Lan Trinh 03/12/2021
9 Trần Thị Soa 03/12/2021
10 TRẦN THỊ TUYẾT ANH 03/12/2021