Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THANH THIÊN PHÚC 18/01/2022
3 LÊ KIM THẮM 18/01/2022
4 Nguyễn Thị Xuân Kết 18/01/2022
5 Đào Công Minh 18/01/2022 21/01/2022
6 VÕ VĂN TÂM 18/01/2022 21/01/2022
7 Nguyễn Tài Thi 18/01/2022
8 Nguyễn Thị Bình An 18/01/2022
9 NGUYỄN NGỌC HUẤN 18/01/2022
10 NGÔ BÍCH PHÂN 18/01/2022 19/01/2022