Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Tuấn Anh 19/06/2021
2 NGUYỄN TRÍ HUÂN 19/06/2021
3 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 19/06/2021
4 DƯƠNG VĂN THÀNH - NGUYỄN THỊ TRƯƠNG KIM PHƯỢNG 19/06/2021 21/06/2021
5 Nguyễn Ngọc Em 19/06/2021
6 HOÀNG QUỐC HÙNG 19/06/2021
7 ĐỖ KHẮC HOẠT 19/06/2021 23/06/2021
8 Nguyễn Thị Ngọc Trinh - Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất A Đông 19/06/2021 28/06/2021
9 NGUYỄN VĂN KHƯỜNG 19/06/2021 23/06/2021
10 Phạm Thị Bích Phượng 19/06/2021