Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Vương An Dạ Thảo 04/07/2020
2 Nguyễn Minh Phú 04/07/2020
3 Huỳnh Thị Đức Trinh 04/07/2020 05/08/2020
4 NGUYỄN TUẤN KHẢI 04/07/2020 09/07/2020
5 TRẦN PHƯƠNG 04/07/2020 14/07/2020
6 NGUYỄN THỊ PHỤNG 04/07/2020 17/08/2020
7 NGÔ THANH QUANG 04/07/2020 20/07/2020
8 NGUYỄN MINH HỒNG-HUỲNH TUẤN KHANG 04/07/2020 20/07/2020
9 nguyễn thị hồng đào - cấp mới 04/07/2020 08/07/2020
10 ĐỖ QUỐC DŨNG 10000 04/07/2020 06/07/2020