Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ BẢO LINH 27/11/2021
3 PHAN VĂN THU 27/11/2021
4 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY MẶC HOÀNG HẢI YẾN 27/11/2021
5 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ FMS 27/11/2021
6 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 27/11/2021
7 Cao Thị Hồng Lại 27/11/2021
8 LƯƠNG THỊ HẠNH 27/11/2021
9 Bùi Kim Hoàng 27/11/2021
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SONG NAM 27/11/2021