Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Minh Thành 29/11/2021
3 ĐỖ TRỌNG QUỐC AN 29/11/2021
4 Đinh Thị Huyền 29/11/2021
5 Đinh Thị Minh Thanh 29/11/2021
6 CÔNG TY TNHH SINBAD GROUP 29/11/2021
7 Trần Thị Lan 29/11/2021
8 HỒ VĂN HIẾU 29/11/2021
9 Kiều Quốc Tuấn 29/11/2021
10 võ thị thu phượng 29/11/2021