Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Thụy Thanh Trúc 26/06/2022 28/06/2022
3 Thân Thị Thúy Hà 25/06/2022
4 Phạm Thị Ngọc Quyên 25/06/2022
5 LÊ DUY 25/06/2022
6 Thân Thị Thúy Hà 25/06/2022
7 Phạm Đức Công 25/06/2022
8 TỪ THỊ MINH CHÍNH 25/06/2022
9 TỪ NGỌC THU VINH 25/06/2022
10 CHÂU THỊ KIM ANH 25/06/2022