Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hữu Nghĩa 17/01/2022
3 Nguyễn Hữu Nghĩa 17/01/2022
4 Đỗ Thị Châu 17/01/2022
5 Lê Thị Huyền Anh 17/01/2022
6 HUỲNH VĂN PHỤNG 17/01/2022 20/01/2022
7 THÁI AN 17/01/2022
8 CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ CHAILEASE 17/01/2022 20/01/2022
9 TRƯƠNG NGỌC TÚ 17/01/2022 20/01/2022
10 DNTN VT YẾN THANH 17/01/2022 20/01/2022