Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯƠNG HOÀNG KHÁNH 18/01/2022
3 TÌN MỸ HÀ 18/01/2022
4 TRỊNH HỒNG ĐÀO 18/01/2022
5 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 18/01/2022
6 VƯƠNG CHÍ HÀO 18/01/2022
7 DUNG NGOC NGUYEN 18/01/2022
8 Nguyễn Thị Thu Hằng 18/01/2022
9 NGUYỄN VIẾT LÂM 18/01/2022
10 CHU PHI VĂN LONG 18/01/2022