Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Bích Phượng 26/10/2021
3 Lâm Kim Thu 26/10/2021
4 Phạm Phú Hiếu Tâm 26/10/2021
5 Đặng Thị Quyền 26/10/2021
6 Dương Thị Kim Hồng 26/10/2021
7 Lâm Kim Thu 26/10/2021
8 TRẦN VĂN THI 26/10/2021
9 Lâm Kim Thu 26/10/2021
10 Đặng Trọng Thành 26/10/2021 02/11/2021