Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒ MINH ĐỨC 04/12/2021
3 VŨ THỊ PHƯƠNG DU 04/12/2021
4 NGUYỄN THỊ THÚY 04/12/2021
5 Võ Thị Như Ý Ngọc 04/12/2021
6 Bùi Thị Bích Hà 04/12/2021
7 Nguyễn Thị Thao 04/12/2021
8 Trần Tường Linh 04/12/2021
9 ĐÀO THỊ TRINH 04/12/2021
10 HỒ THỊ NGỌC HÂN 04/12/2021