Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đào Vũ Hải Bình 20/01/2021
2 NGUYỄN THỊ THU 20/01/2021
3 NGUYỄN THỊ THU 20/01/2021
4 Phạm Như Quỳnh 20/01/2021
5 Phạm Hùng Nam 20/01/2021
6 Phạm Như Quỳnh 20/01/2021
7 Trần Thị Miền 20/01/2021
8 LƯU QUỐC BÌNH - VŨ LÊ LƯƠNG 20/01/2021 03/02/2021
9 NGUYỄN VĂN HOÀNG 20/01/2021
10 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 20/01/2021 21/01/2021