Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 26/10/2021
3 LÊ TUẤN KIỆT 26/10/2021
4 Võ Trần Minh Trọng 26/10/2021
5 LÝ THỊ THU THẢO 26/10/2021
6 TRẦN VĂN THI 26/10/2021
7 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 26/10/2021
8 CAO THỊ LAN 26/10/2021
9 NGUYỄN TRIỀU VĨ 26/10/2021
10 TRẦN VĂN THI 26/10/2021