Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 25/05/2022
3 PHẠM THỊ THANH NHÀN 25/05/2022
4 NGUYỄN ĐĂNG VŨ 25/05/2022
5 Phạm Thị Ngọc Hồng 25/05/2022
6 Bùi Thị Yến 25/05/2022
7 Nguyễn Thị Phương Trà 25/05/2022
8 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỈ NAY HƯNG LONG 25/05/2022
9 CÔNG TY TNHH VIBRATION 25/05/2022
10 TRẦN VĂN THI 25/05/2022