Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn nhực thi 26/05/2020
2 NGUYỄN THỊ HUYỀN 26/05/2020
3 Nguyễn Thị Tuyết Lâm 26/05/2020
4 Hoàng Thị Thanh Xuân 26/05/2020
5 PHAM THI DIEM HUONG 26/05/2020
6 Võ Nam Anh 26/05/2020
7 NGUYỄN THANH LONG 26/05/2020 02/06/2020
8 PHÍ THỊ THÙY LINH 26/05/2020
9 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH ANH QUÂN 26/05/2020 27/05/2020
10 TRẦN VĂN THÀNH 26/05/2020