Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ KIM BẰNG 23/01/2021 25/01/2021
2 VÕ CÔNG ANH 23/01/2021 25/01/2021
3 BÙI HOÀNG TÙNG 23/01/2021 25/01/2021
4 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 23/01/2021
5 NGUYỄN ĐĂNG AN 22/01/2021
6 LÊ TRẦN HOÀI NAM 22/01/2021
7 LÊ PHƯƠNG THẢO 22/01/2021
8 Le Thi Thanh Hang 22/01/2021
9 CÔNG TY TNHH ĐT KD BĐS SAPHIRE (GT BÙI TRÍ THIỆN) 22/01/2021 22/02/2021
10 Vũ Thanh Tú 22/01/2021