Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Yến Chi 17/04/2021
2 Phan van An 17/04/2021
3 Huỳnh Yến Chi 17/04/2021
4 LÊ ANH HOÀNG 17/04/2021
5 CHÂU KIM NGÂN 17/04/2021
6 LÊ ANH HOÀNG 17/04/2021 28/04/2021
7 TRẦN ĐÌNH THÁI 17/04/2021 06/05/2021
8 VÕ THỊ NGỌC NỮ 17/04/2021
9 HUỲNH TUẤN MÀNH 17/04/2021 28/04/2021
10 DƯƠNG QUỲNH NHI 17/04/2021