Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Nguyễn Minh Nguyên 17/05/2022
3 Trần thanh thủy 17/05/2022
4 Nguyễn Thị Ngọc Đào 17/05/2022
5 Lê Thị Hiên 17/05/2022
6 Ngô Bá Tài 17/05/2022
7 Hoàng Thị Thùy Trang 17/05/2022
8 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI 17/05/2022
9 Đỗ Quang Minh 17/05/2022
10 cty TNHH KIM TRỌNG BẢO 17/05/2022