Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 phạm anh Kiệt 27/05/2022
3 NGUYỄN NGỌC HOÀNG OANH 27/05/2022
4 Lê Văn Khánh 27/05/2022
5 TRẦN THỊ XUYẾN 27/05/2022
6 THÔI NGỌC TUYẾT VÂN 27/05/2022
7 TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH 27/05/2022
8 Nguyễn Văn Tài 27/05/2022
9 Đoàn Thị Thu Hiền 27/05/2022
10 Ngô Văn Hiếu 27/05/2022