Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ MỘNG THI 23/10/2021
3 Lã Văn Sơn 23/10/2021
4 Đặng Thái Bảo 23/10/2021
5 ĐỖ DUY ĐỨC 23/10/2021
6 ĐỖ DUY ĐỨC 23/10/2021
7 VÕ THỊ THU THẢO 23/10/2021
8 LÊ THỊ YẾN 23/10/2021 28/10/2021
9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 23/10/2021 28/10/2021
10 NGUYỄN THỊ HẠNH 23/10/2021