Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21/10/2021
2 NGUYỄN TRƯỜNG THIÊN PHÚC 21/10/2021 26/10/2021
3 NGUYỄN KHÁNH UYÊN 21/10/2021 01/11/2021
4 Nguyễn Thị Loan 21/10/2021 01/11/2021
5 nguyễn Thị Thúy Hoa 21/10/2021 01/11/2021
6 Đoàn Thị Mỹ Nhung 21/10/2021
7 Phạm Như Quỳnh 21/10/2021
8 ĐINH VĂN NHANH 21/10/2021 22/10/2021
9 Nguyễn Huỳnh Châu Giang 21/10/2021 01/11/2021
10 PHẠM THỊ NGA 21/10/2021 26/10/2021