Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ KIM NGÂN 06/10/2022 21/10/2022
3 Trần Thị Thúy Vi 06/10/2022
4 NGUYỄN THỊ NGỌC HẢO 06/10/2022
5 hồ vũ bảo huy 06/10/2022 13/10/2022
6 HỒ THỊ HỒNG 06/10/2022
7 THÁI HỒNG LĨNH 06/10/2022 20/10/2022
8 Đỗ Anh Thư (Bưu điện) 06/10/2022 11/10/2022
9 Nguyễn Thành Nhân 06/10/2022
10 Nguyễn Viết Thanh 06/10/2022