Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN THỜI 21/06/2021
2 NGUYỄN THANH NHÃ 21/06/2021
3 Tô Ánh Nguyệt 21/06/2021
4 Tô Ánh Nguyệt 21/06/2021
5 Tô Ánh Nguyệt 21/06/2021
6 Nguyễn Thị Thiên Hương 21/06/2021
7 Duong Kim Khanh 21/06/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 21/06/2021
9 Lê Bửu Châu 21/06/2021
10 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 21/06/2021