Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Trường Nguyên Thảo 18/05/2022
3 Quan Thanh Nhật Vy 18/05/2022
4 TRẦN THỊ LUYẾN 18/05/2022
5 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 18/05/2022
6 Bùi Thị Bích Hà 18/05/2022
7 HỒ QUỐC KHÁNH 18/05/2022
8 CÔNG TY TNHH TMDV QC THẾ KỶ MỚI 18/05/2022
9 Trà Minh Tân 18/05/2022 20/05/2022
10 Công ty TNHH TM Li Minh 18/05/2022