Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH VMEC-GEO 27/05/2022
3 (ONLINE) Nguyễn Khánh Vy 27/05/2022 06/06/2022
4 (ONLINE) QUÁCH THỤY ANH KHUÊ 27/05/2022 08/06/2022
5 NGUYEN THI DIEU HIEN 27/05/2022
6 (ONLINE) Nguyen Trung Nguyen 27/05/2022 06/06/2022
7 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH 27/05/2022 06/06/2022
8 Lê Mỹ Thuận 27/05/2022
9 Nguyễn Thị Minh Ánh 27/05/2022
10 Nguyễn Thị Minh Ánh 27/05/2022