Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Huỳnh Lâm Hoàng 19/10/2021
3 QUÁCH ĐỨC LỘC 19/10/2021
4 Đặng Trần Ngọc Mai 19/10/2021
5 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 19/10/2021 03/11/2021
6 Nguyễn Ngọc Như Phượng 19/10/2021
7 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 19/10/2021 03/11/2021
8 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 19/10/2021 03/11/2021
9 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 19/10/2021 03/11/2021
10 PHAN MINH KÊ 19/10/2021 20/10/2021