Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Huệ Cơ 17/01/2022
3 Nguyễn Thị Hải Yến 17/01/2022
4 Hồ Thị Nhật Hạ 17/01/2022 26/01/2022
5 HÀ THANH THỦY 17/01/2022 18/01/2022
6 Nguyen Nu Trang Dai 17/01/2022 26/01/2022
7 Trần Thị Mai TRang 17/01/2022 26/01/2022
8 Văng Đặng Yến Vi 17/01/2022 20/01/2022
9 Kim Đăng Minh Nguyệt 17/01/2022 20/01/2022
10 HOÀNG QUỐC CHÍ 17/01/2022