Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐINH TRẦN THỌ 17/05/2022 20/05/2022
3 PHẠM QUỐC HUY 17/05/2022
4 NGUYÊN ĐỨC HUY 17/05/2022
5 Trần Thị Thắm 17/05/2022
6 NGUYỄN ANH TUẤN 17/05/2022 18/05/2022
7 HUỲNH MINH TIẾN 17/05/2022
8 Nguyễn Thu Minh 17/05/2022
9 PHAN NGUYỄN THANH THẢO 17/05/2022 31/05/2022
10 TĂNG HÒA 17/05/2022