Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ VIẾT THANH LUẬN 25/01/2021
2 NGUYỄN VĂN MIỀN 25/01/2021
3 Nguyễn Quang Vinh 25/01/2021
4 HUỲNH THỤY THU THẢO 25/01/2021
5 Huỳnh Thị Kiều Tiên 25/01/2021
6 TĂNG THỊ KIM LIÊN 25/01/2021
7 TĂNG THỊ KIM LIÊN 25/01/2021
8 NGUYỄN QUỐC PHONG 25/01/2021
9 Nguyen Ngoc Quynh Nhu 25/01/2021
10 Đặng Trọng Thành 25/01/2021 03/02/2021