Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Le Thi Ngoc Minh 10/05/2021
2 VƯƠNG HẢO 10/05/2021
3 NGUYỄN THI TÌNH 10/05/2021
4 Đỗ Thị Mỹ Hiếu 10/05/2021
5 CHUNG 10/05/2021
6 Nguyễn Á Khuynh 10/05/2021
7 NGUYỄN THỊ BẰNG AN 10/05/2021 24/05/2021
8 LÊ THỊ KIỀU MY 10/05/2021 11/05/2021
9 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/05/2021
10 Nguyễn Á Khuynh 10/05/2021