Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Thị Bích Hà 08/12/2021
3 Nguyễn Thị Kiều Linh 08/12/2021
4 Nguyễn Thị Tú Anh 08/12/2021
5 Huỳnh Kim San 08/12/2021
6 Lan 08/12/2021 20/12/2021
7 Bùi Thị Bích Hà 08/12/2021
8 Lan 08/12/2021 20/12/2021
9 Bưu điện - 08/12/2021 20/12/2021
10 Nguyễn Khánh Ngọc 08/12/2021