Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Cát Tiên 26/07/2021
2 Nguyễn Vân Trang 26/07/2021
3 Nguyễn Thị Bảo Sương 26/07/2021
4 Nguyễn Thị Thùy Dung 26/07/2021
5 LÊ THÙY DUNG 26/07/2021
6 Bùi Hoàng Thái Hà 26/07/2021 30/07/2021
7 Le Thi Thu Thao 26/07/2021
8 Dương Hồng Sơn 26/07/2021 29/07/2021
9 Dương Hồng Sơn 26/07/2021 29/07/2021
10 Nguyễn Thụy Mai Anh 26/07/2021 30/07/2021