Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bà Trần Thị Kim Xuân 25/01/2022 07/02/2022
3 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG NGUYÊN 25/01/2022
4 ha doan cuong 25/01/2022 08/02/2022
5 Lâm Kim Thu 25/01/2022 10/02/2022
6 ha doan cuong 25/01/2022 08/02/2022
7 Lâm Kim Thu 25/01/2022 10/02/2022
8 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 25/01/2022 08/02/2022
9 Lưu Minh Hoàng Linh 25/01/2022 27/01/2022
10 Nguyễn Thị Thuỷ 25/01/2022 28/01/2022