Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tạ Thanh Tùng 29/09/2022
3 Trần Minh Nhựt 29/09/2022
4 VÕ VĂN PHÚC 29/09/2022
5 Tạ Thanh Tùng 29/09/2022
6 Bùi Kim Ánh 29/09/2022
7 Trần Minh Nhựt 29/09/2022
8 VÕ VĂN PHÚC 29/09/2022
9 TRẦN TUẤN HẢI 29/09/2022
10 VÕ KIM XUÂN 29/09/2022