Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 18/01/2022
3 Huỳnh Thị Thúy Oanh 18/01/2022
4 Lương Hồng Sáng 18/01/2022 11/02/2022
5 Phạm Văn Phúc Giang 18/01/2022 07/02/2022
6 PHAN TẤT ĐẠT 18/01/2022 27/01/2022
7 VU HOANG GIA LINH 18/01/2022 27/01/2022
8 Trần Nguyễn Tố Uyên 18/01/2022 27/01/2022
9 Bùi Văn Biên 18/01/2022
10 NGUYEN THI NGOC TRAM 18/01/2022 27/01/2022