Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Mỹ Qúi 27/11/2021
3 CÔNG TY TNHH N.D GLOBAL 27/11/2021
4 PHAN ANH NGỌC THANH 27/11/2021
5 Đặng Thị Thanh Tâm 27/11/2021
6 PHẠM THÀNH TÂM 27/11/2021
7 ĐINH CÔNG VƯỢNG 27/11/2021 29/11/2021
8 NGUYỄN HUY PHẤN 0909173795 27/11/2021 20/12/2021
9 PHẠM THỊ NGỌC ĐÀO 27/11/2021 01/12/2021
10 DƯƠNG MY MỸ 27/11/2021 13/12/2021