Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Bảo Sương 27/09/2021
2 TRẦN VĂN THI 27/09/2021
3 PHẠM THỊ HUYỀN 27/09/2021 29/09/2021
4 Bùi Thị Hương Trà 27/09/2021
5 LÊ THỊ KIỀU CHINH 27/09/2021 04/10/2021
6 LÊ THỊ KIỀU CHINH 27/09/2021 04/10/2021
7 Nguyễn Thành Nhân 27/09/2021
8 PHẠM ANH VŨ 27/09/2021 30/09/2021
9 LÊ THỊ KIỀU CHINH 27/09/2021 04/10/2021
10 Phan Thị Hồng Ngọc 27/09/2021 30/09/2021