Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CAO THỊ NHÀI 09/08/2022
3 ĐẶNG QUỐC PHƯƠNG THẢO 09/08/2022
4 Huỳnh Thiếu Phương 09/08/2022
5 ĐÀO NGỌC NỮ 09/08/2022
6 Lương Quốc Anh 09/08/2022
7 LÂM NGỌC THU 09/08/2022
8 NGUYỄN VĂN LUYỆN 09/08/2022
9 Nguyễn Quốc Vương 09/08/2022
10 Đặng Xuân Thêm 09/08/2022