Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG HOÀN THIỆN 23/06/2021 15/07/2021
2 NGUYỄN VĂN QUÍ 23/06/2021 15/07/2021
3 MAI NGUYỄN DUY KHƯƠNG 23/06/2021 15/07/2021
4 HOÀNG MINH CHÍ 23/06/2021 15/07/2021
5 PHẠM ANH DŨNG 23/06/2021 15/07/2021
6 HÀ VĂN ĐỨC 23/06/2021 15/07/2021
7 HỒ VIẾT TÁM 23/06/2021 15/07/2021
8 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 23/06/2021 15/07/2021
9 NGUYỄN THÙY TRANG 23/06/2021 15/07/2021
10 NGUYỄN THỊ LAN 23/06/2021 15/07/2021