Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Ngọc Mai 05/07/2022
3 LÊ ĐỨC TUẤN 05/07/2022
4 Trương Trung Hiếu 05/07/2022
5 To Phung Yen 05/07/2022
6 LÊ VĂN DƯƠNG 05/07/2022
7 NGUYỄN THỊ THU LÝ 05/07/2022
8 Nguyễn Trọng Tín 05/07/2022
9 Võ Thị Hằng Nga 05/07/2022
10 Nguyễn Văn Bưởi 05/07/2022