Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Thị Thu Thu Huyền 09/12/2021
3 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 09/12/2021
4 Lê Trần Trúc Mai Loan 09/12/2021
5 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 09/12/2021
6 Lê Thị Dung 09/12/2021
7 NGUYỄN NHỰT THANH 09/12/2021
8 HOÀNG VĂN ĐÔNG-VŨ THỊ THANH HẢI 09/12/2021
9 Lâm Kim Thu 09/12/2021
10 TỪ THỊ BA 09/12/2021