Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Ngọc Dung 24/09/2021
2 Nguyễn Thị Như Ngọc 24/09/2021
3 Từ Thị Nguyệt Ánh 24/09/2021
4 Bưu điện (Nguyễn Thúy Ngân) 24/09/2021 29/09/2021
5 Bưu điện (Đoàn Trung Hiếu) 24/09/2021 29/09/2021
6 Lê Thị Thúy Hằng 24/09/2021
7 Bưu điện (Đoàn Trung Hiếu) 24/09/2021 29/09/2021
8 Lâm Kim Thu 24/09/2021
9 VÕ THỊ THANH SƯƠNG 24/09/2021
10 NGUYỄN THỊ MỸ HUỆ 24/09/2021 29/09/2021