Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 25/05/2022
3 Nguyễn Trương Kim Ngân 25/05/2022
4 Bùi Thị Bích Hà 25/05/2022
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Nhi 25/05/2022
6 NGUYỄN THỊ HỒNG 25/05/2022
7 TRẦN QUANG TÍN 25/05/2022
8 nguyễn thị thu hương 25/05/2022
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI - XÂY DỰNG TÂN HIỆP HÒA 25/05/2022
10 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/05/2022